ANALÝZA VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ V SASKU A V ČESKÉ REPUBLICE

Jeden z dalších výsledků projektu je zpracování analýzy vzdělávání zdravotnických záchranářů obou států s cílem porovnat vzdělávací systémy, zdůraznit, co je shodné, ale také vyhledat rozdíly, které by mohly mít významný vliv na poskytování přednemocniční neodkladné péče na území partnerského státu.

Analýza se snaží přehledně porovnat oba vzdělávací systémy včetně kompetencí zdravotnických záchranářů v Sasku a v České Republice.

Po dokončení tohoto srovnání můžeme konstatovat, že zdravotničtí záchranáři i přes odlišnosti ve vzdělávacích systémech mají shodné kompetence, při poskytování přednemocniční neodkladné péče používají stejné postupy a algoritmy. Mají srovnatelné znalosti a dovednosti, tudíž jejich vzájemné spolupráci po odborné stránce nestojí nic v cestě.