ANALÝZA SYSTÉMU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE (ÚSTECKÝ KRAJ) A V NĚMECKU (SASKU)

Jako jeden z výstupů Projektu přeshraniční spolupráce Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb / Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Ausbildung im Rettungsdienst, který je podpořen z prostředků EU, byla vypracována Analýza systému zdravotnické záchranné služby v České republice (Ústecký kraj) a v Německu (Sasku). Tato publikace je určena pro seznámení odborníků z oblasti záchranářství i laické veřejnosti se systémy zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji a v Sasku.

Publikace si klade za cíl být přehledem podmínek, zabezpečení provozu a rozsahu poskytování zdravotnické záchranné služby pro běžné použití v každodenní praxi. Dále shrnuje právní podmínky zabezpečení a provozování zdravotnické záchranné služby v ČR a v Německu/Sasku, včetně upozornění na nejdůležitější právní specifika. Autoři v textu popisují na základě tří vybraných diagnóz zabezpečení poskytování přednemocniční neodkladné péče  na obou stranách hranice za účelem srovnání některých rozdílů v ošetřování pacientů. Publikace seznamuje také s jednotlivými organizacemi, které zajišťují v příhraniční oblasti provoz zdravotnické záchranné služby a účastní se Projektu přeshraniční spolupráce. Jedná se o   ZZS ÚK a dále o okresní svazy Německého červeného kříže Dippoldiswalde, Pirna, Sebnitz a Annaberg-Buchholz. V kapitole věnované hromadnému postižení zdraví popisuje zabezpečení a způsob poskytování neodkladné přednemocniční pomoci v případě mimořádných událostí a krizových situací. Dále popisuje síly a prostředky určené k likvidaci těchto událostí a stavů. 

V závěru této analýzy  je  uvedeno srovnání obou systémů zdravotnické záchranné služby na obou stranách hranice a zmíněny rozdíly mezi oběma systémy. Výsledkem analýzy je soubor doporučení ke zlepšení spolupráce mezi zúčastněnými poskytovateli zdravotnické záchranné služby. 

Konečným záměrem je odstranění bariér, které vznikají v důsledku neznalosti prostředí a způsobu zabezpečení provozu ZZS  na obou stranách hranice. A přispět k identifikaci možností dalšího prohloubení a případného rozšíření přeshraniční spolupráce, a to nejen spolupráce jednotlivých zasahujících členů výjezdových skupin, ale také k možnostem vylepšení a případně i rozšíření podmínek v oblasti zdravotnické záchranné služby pro tuto spolupráci. Toto by mělo za následek zlepšení podmínek poskytnutí pomoci zejména pro jednotlivé občany obou zemí a to na obou stranách hranice.