VÝMĚNNÉ PRAXE STUDENTŮ ZÁCHRANÁŘSTVÍ

Výměnné praxe nabízí německým a českým studentům záchranářství možnost, zúčastnit se vždy na jeden týden praktického vyučování v sousední zemi a nasbírat nové zkušenosti v oblasti zdravotnického záchranářství. Každý rok se mohou výměny zúčastnit vždy pět německých a pět českých studentů.

Jako přípravu na praxi navštěvují němečtí studenti jazykový kurz českého jazyka, čeští studenti zase kurs němčíny, které jim mají napomoci v jednodušší komunikaci s mladými lidmi ze sousední země.

Během výměnné praxe tvoří studenti vždy tandem - vždy jeden německý/jedna německá a jeden český/jedna česká student nebo studentka pracují po celou dobu praxe společně. Týdny praxí probíhají vždy bezprostředně po sobě, tak že buoucí záchranáři spolu stráví vždy nejprve jeden týden v České republice a poté jeden týden v Sasku. Během praxe se seznámi s druhou školou a podílejí se jako hospitanti na zásazích zdravotnické záchranné služby v České republice resp. v Sasku. Seznámí se při tom s prací zdravotnických záchranářů v sousední zemi a zároveň si prohloubí své odborné kompetence v oblasti zdravotnické záchranné služby

Například na jaře 2017 mohli čeští a němečtí studenti navštívit leteckou záchranou stanici v Budyšíně, okresní svazy DRK v Sebnitzi, Pirně a Dippoldiswalde nebo Univerzitní kliniku Carl Gustav Carus v Drážďanech. V České republice byla možnost jezdit ve vozidle rychlé zdravotnické pomoci jako člen posádky nebo studenti navštívili patologii.  Cíl výměnných praxí pro studenty je, seznámit se lépe s prací zdravonických záchranářů v sousední zemi  a prohloubit si odborné kompetence v oblasti zdravotnické záchranné služby.