MEZINÁRODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ CVIČENÍ RESCUE PATROL

Mezinárodní záchranářské cvičení RESCUE PATROL se se svými extrémními nároky na fyzickou a  psychickou zdatnost účastníků řadí k nejnáročnějším  cvičením tohoto formátu pořádaným na území ČR. Cvičení se účastní za českou stranu kromě zdravotnických záchranných služeb, dobrovolných záchranářů a studentů vyšší zdravotnické školy i technicky zaměřené skupiny z řad hasičských záchranných sborů, jednotek požární ochrany, policie, horské služby, vodní záchranné služby, kynologů záchranářů a armády České republiky. Z německé strany studenti a záchranáři z různých zdravotnických záchranných služeb.  

Přeshraniční spolupráce je za velmi přínosná pro obě strany. I přes drobné rozdíly v postupech jsou obě země velmi podobné a na vysoké úrovni v poskytování akutní přednemocniční neodkladné péči. Obě země si mají co nabídnout, výměna zkušeností a poučení z reálných zásahů, které se proberou třeba formou odborné přednášky nebo workshopu, jsou nedocenitelné. 

 

 

Termíny a místa realizace:

 

 

5. - 10. září 2017, Ústecký kraj - Roudnicko, Terezínsko

 

4. - 9. září 2018, Středočeský kraj - Berounsko, Karlštejnsko

 

10. - 15. září 2019, Ústecký kraj - Lovosicko, Děčínsko