SPOLEČNÁ CVIČENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL

Společná cvičení studentů obou záchranářských škol byla další samostatnou akcí v rámci projektu. Přestože se jednalo o cvičení studentů, bez podpory a pomoci profesionálních záchranářů by se tyto akce nemohly uskutečnit. Dvě cvičení připravila partnerská škola v Drážďanech a jedno cvičení zorganizovala škola v  Ústí nad Labem.

 

1. Cvičení záchranářských škol

První cvičení studentů bylo od 6. do 8. prosince 2017  v Drážďanech. Studenti byli rozděleni do česko-německých týmů a v rámci těchto týmů plnili různé úkoly dle zadání. Byla připravena stanoviště se simulacemi různých tísňových situací, kdy studenti museli samostatně provádět výkony jako je např. zajištění dýchacích cest, koniotomie, punkce hrudníku, elektroterapie poruch srdečního rytmu, vyproštění zraněného po autonehodě, ošetření pacienta s amputovanou končetinou. V průběhu zásahů byly často využívány moderní pomůcky a simulátory, při některých modelových situacích si studenti figurovali navzájem. Protože cvičení probíhalo v předvánočním období, tak studenti zažili i atmosféru drážďanských vánočních trhů.

 

 

2. Cvičení záchranářských škol

Druhé cvičení probíhalo od 1. do 2. února 2018 v ústecké škole a bylo rozděleno do denní, odpolední a večerní etapy. Pro studenty to znamenalo i přípravu na spaní ve škole. Také při tomto cvičení byli studenti losem rozděleni do smíšených týmů a podle připraveného rozpisu plnili zadané úkoly. Témata byla odlišná. Jednalo se například o intoxikaci dětského pacienta, resuscitaci, porod nebo o diagnostiku cévní mozkové příhody. Odlehčujícíc disciplínou byly základy lezeckého sportu. Odpolední a večerní etapy končily kolem půlnoci. Ranní etapa byla zahájena druhý den ráno  v devět hodin a byla spíše teoretická. Profesionální záchranáři připravili několik stanovišť, na kterých ukazovali studentům složitější postupy v přednemocniční péči jako řešení hromadného postižení zdraví, porozumění křivce EKG, využití kritérií pro směřování pacienta do traumacentra.

     

 

3. Cvičení záchranářských škol

Třetí akce probíhala od 20. do 22.června 2019 opět ve škole v Drážďanech a byla nejnáročnější. Jednalo se o 24 hodinové cvičení, které bylo velice dobře připravené, propracované do nejmenších detailů a skutečně napodobovalo výjezd zdravotnické posádky do terénu. Studenti opět pracovali ve smíšených týmech.  Většinou se museli dorozumět mezi sebou sami, protože k dispozici byly pouze dvě tlumočnice, které nestíhaly množství výzev a výjezdů překládat. Cvičení probíhalo opravdu celých dvacet čtyři hodin, celkem proběhlo 119 výjezdů, přičemž každý výjezd byl svým obsahem a řešením jiný. V průběhu cvičení studenti postupně zastávali role zasahujících, figurantů, pracovníků operačního střediska a nebo pořizovali fotodokumentaci. 

Všechna tři cvičení byla velkým přínosem pro studenty. Vlastně se jednalo o prožitkové vyučování, nejúčinnější formu učení. Studenti se naučili mnoho praktických věcí, zdokonalili si zručnost při výkonech, upevnili si teoretické znalosti, které zároveň propojili s praxí a také zjistili, co všechno ještě neznají a potřebují vědět k výkonu náročného povolání, které si zvolili.