HOSPITACE NĚMECKÝCH PEDAGOGŮ NA ODBORNÝCH SOUSTŘEDĚNÍCH ČESKÝCH STUDENTŮ

Jedním z rozdílů mezi vzděláváním oboru diplomovaný zdravotnický záchranář v Čechách a v Německu je fyzická a součinnostní příprava českých studentů na budoucí povolání. V Čechách mají studenti do výuky zařazena odborná soustředění, jejichž absolvování je součástí studia. Jsou to tato soustředění:

  1. Kurz vodní záchranné služby pořádaný ve spolupráci s profesionálními vodními záchranáři, který zahrnuje teoretickou přípravu a praktický nácvik záchrany na vodních plochách. Tento kurz studenti absolvují na závěr prvního ročníku.
  2. Kurz lanové techniky – letní část, který je pořádaný ve spolupráci s profesionálními členy Horské služby České republiky a zahrnuje teoretickou přípravu a praktický nácvik záchrany ve skalách
  3. Kurz lanové techniky – zimní část, který rovněž po odborné stránce zajišťují členové Horské služby České republiky a který je zaměřený na bezpečný pohyb na sněhu, vyhledávání raněných v zimních podmínkách a manipulaci se svoznými prostředky.  Oba kurzy vedené horskými záchranáři studenti absolvují v průběhu druhého ročníku.

Jelikož tyto kurzy v Německu nejsou součástí vzdělávání, nabídli jsem našim kolegům ze záchranářské školy v Drážďanech dvoudenní hospitaci na těchto kurzech.