HOSPITACE ZAMĚSTNANCŮ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Pro české a německé zdravotnické záchranáře existuje v rámci projektu možnost navštívit na několik dnů (zpravidla 4-5 dnů) sousední zemi a  během této doby pracovat společně s kolegy z přilehlé výjezdové základny.  Záchranáři, kteří se účastní takové hospitace pracují společně s kolegy z druhé strany hranice po celé jejich směny, to zamená od předání ranní směny až po zakončení a předání směny večer.

Cílem těchto hospitací je rozvoj přeshraniční spolupráce ve zdravotické záchranné službě, výměna zkušeností a získání zkušeností pro případné společné zásahy na hranici. Dále zjištění shod a rozdílů v rámci kompetencí zdravotnických záchranářů v obou zemích. Pro odbourání jazykové bariéry a zlepšení komunikace měli účastníci hospitace možnost navštěvovat jazykový kurz.