JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE A STUDENTY VE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ

WIR LERNEN DEUTSCH! WIR LERNEN TSCHECHISCH!

UČÍME SE NĚMECKY! UČÍME SE ČESKY!

 

Nejen odborné, ale i jazykové kompetence a nutnost moci se dorozumět s pacientem, hraje při práci zdravotnických záchranářů důležitou roli. V průběhu projektu proběhlo mnoho jazykových kurzů českého jazyka pro německé studenty a zaměstnance zdravotnické záchranné služby a taktéž kurzy německého jazyka pro české studenty a zaměstnance ZZS ÚK.