Projekt "PODPORA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB"

Doba realizace projektu

01.října 2016 - 31.prosince 2019

 

Cíle projektu

 • Výstavba sasko-české přeshraniční sítě v oblasti zdravotnických záchranných služeb (ZZS)
 • Zintenzivnění a zlepšení přeshraniční schopnosti zásahových výkonů a nasazení v oblasti ZZS v sasko-českém příhraničí
 • Optimální zabezpečení poskytování zdravotnické péče pro obyvatele v příhraničí
 • Rozvoj přeshraniční kooperace ve vzdělávání k dlouhodobé spolupráci
 • Příspěvek k zblížení se aktérů v oblasti zdravotnických záchrannýchh služeb na obou stranách hranice
 • Výměna zkušeností
 • Zlepšení odborné, jazykové a interkulturní kompetence zaměstnanců, studentů a pedagogů v záchranářství
 • Vypracování a implementace školících modulů ve formě e-learningu k výuce českého a německého odborného jazyka v záchranářství
 • Podpora týmové práce saských a českých účastníků

  

    
   

  Cílové skupiny

   

  • pracovníci zdravotnické záchranné služby
  • studenti oboru záchranářství
  • pedagogové
  • pracoviště zdravotnické záchranné služby a zřizovatelé škol v oboru záchranářství v příhraničí
  • státní zástupci zdravotnictví / zdravotnického záchranářství
  • veřejnost

  Projektdurchführung

  Insgesamt ca. 300 Aktivitäten mit ca. 2000 Teilnehmern

  Projektová oblast

  bsw